Kurumlar başarılı olabİlmek İçİn

dİjİtal zİhnİyetİ benİmsemelİ

Data Market Bilgi Hizmetleri İş Çözümleri Geliştirme Direktörü Didem Çelik Gülpınar, kurumların teknoloji ihtiyaçları, yeni teknolojilere uyum ve dijitalleşmenin iş dünyasına getireceği kazançlar konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Teknolojideki akıl almaz değişim, buna bağlı olarak artan ve küreselleşen rekabet ve her geçen gün yükselen müşteri beklentileri kurumları kaçınılmaz olarak dijital bir dönüşüme zorlamakta.

Okurlarımıza görevinizden bahsedebilir misiniz?

Data Market İş Çözümleri Geliştirme Departmanında direktör olarak görev yapıyorum. Ekibimle birlikte Microsoft teknolojileri, bulut teknolojileri, dijital kanallar ve Data Market ürünlerinin satış, pazarlama ve iş geliştirmelerinden sorumluyum.

 

Hangi sektörlere, ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?

Data Market olarak finans, telekomünikasyon, perakende, sağlık ve genel sektörlerden birçok önemli referansımıza sunduğumuz kurumsal çözümlerle esneklik, iş sürekliliği ve verimlilik kazandırmayı hedefliyoruz. Portal ve iş akışı çözümleri, müşteri ilişkileri yönetimi, doküman ve kurumsal içerik yönetimi, hizmet masası ve servis yönetimi, kimlik yönetimi, mesajlaşma ve birleşik iletişim, ağ ve güvenlik bileşenleri, sistem yönetimi, veri depolama ve sanallaştırma, iş sürekliliği, veri merkezi ve bulut bilişim konularında müşterilerimize çözüm ve hizmet sağlıyoruz.

 

Geçtiğimiz son beş yıl boyunca iş dünyasında en çok konuşulan konular arasında dijital dönüşüm gelmekte. Sizce geldiğimiz noktada iş dünyası bu dönüşümü nasıl sağlıyor? Yeterli farkındalık oluşmuş durumda mı?

Teknolojideki akıl almaz değişim, buna bağlı olarak artan ve küreselleşen rekabet ve her geçen gün yükselen müşteri beklentileri kurumları kaçınılmaz olarak dijital bir dönüşüme zorlamakta. Kurumlar kullandıkları teknolojileri değiştirip geliştirerek rekabette ön plana çıkmak ve yeni müşteri beklentilerini karşılayabilmek için dijital dönüşüme ihtiyaç duymakta. Ülkemizde dijitalleşme konusunda henüz yolun başındayız. Bununla birlikte kurumların pek çoğu konuyu önemle ele alıyor. Ancak konunun önemini henüz fark etmemiş olanlar da var. Özellikle bankacılık sektörü dijitalleşmede ülkemizde öncü firmalar arasında yer alıyor. Sonrasında hizmet, perakende ve otomotiv sektörleri gelmekte. Özellikle Endüstri 4.0 ile birlikte üretim sektörünün dünya pazarlarındaki payını kaybetmemesi ve dünya şirketleri ile rekabet edebilmesi için dijitalleşme konusunda çok hızlı bir şekilde yatırım yapması çok önemli. Dijitalleşmede hız kazanabilmek için birkaç farklı ajandayı aynı anda yönetebilmek gerekiyor. Uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi ve müşteriye ulaşan kanalların oluşturulması, yani müşteriye aracısız ulaşmak işin kilit noktası.

Günümüzün rekabet ortamında bir kurumun varlığını sürdürebilmesi ve başarılı olabilmesi için teknolojiyi kullanması mutlaka gerekiyor.

Sağladığımız somut kazanımlar ve müşteri odaklı yaklaşımımız, Data Market’i finans, sigorta, enerji, üretim ve perakende gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörlerde tercih edilen stratejik bir iş ortağına dönüştürdü.

Sizce teknoloji, verimlilik açısından bir işletmede nasıl konumlandırılmalı?

İşletmelerin süreklilik ve başarı elde edebilmeleri için verimliliklerini artırmaları, üretken olmaları şart. Endüstri 4.0 ile birlikte dijital dönüşümü gerçekleştiren kurumların rakiplerine oranla daha hızlı ve kolay müşterilerine cevap verebildiklerini, kendilerini tehdit eden konuları önceden fark ederek, tehlikeleri büyümeden önleyebildiklerini ve bu dönüşümün olumlu etkileriyle hızlı bir şekilde finansal olarak yükselişe geçtiklerini gözlemliyoruz. Günümüzün rekabet ortamında bir kurumun varlığını sürdürebilmesi ve başarılı olabilmesi için teknolojiyi kullanması mutlaka gerekiyor. Yapılan araştırmalara baktığımızda verimliliğin sağlanması için teknolojiye yapılan yatırımlar ile işletme performans artışı arasında olumlu ilişkiler görüyoruz. İşletmelerin sürekli değişim sağlayabilmeleri, sürekli yeniliği takip edebilmeleri ve müşterilerinin bireysel isteklerine cevap verebilmeleri adına tüm departmanları için bilişim teknolojisini etkin bir şekilde kullanmaları ve işletmede yeni bir açılım yaratmaları gereklidir. Bunu sağlayan kurumlar aynı zamanda devamlılıklarını garanti ederler. Özellikle üretim fonksiyonları ile diğer sistemler arasındaki düzensizlik ve uyuşmazlık sonucu oluşan problemleri çözmek adına bilişim teknolojilerinin önemi ve etkisi arttı. Üretim fonksiyonlarının diğer sistemler ile iletişiminin artması için ‘Nesnelerin İnterneti’ teknolojileri kurumlara büyük katkılar sağlıyor.

 

Bu dönüşümdeki en büyük zorluklar nelerdir?

Yapılan araştırmalarda işletmelerin sadece yüzde 10’u kendilerini dijital dönüşüm konusunda lider olarak görüyor, yüzde 17’si dijitalleşmenin işletmelerinin geleceğini belirleyeceğini düşünüyor. Yüzde 42’lik bir kesim ise; dijital dönüşümün önemli olduğuna inanmalarına rağmen, ekonomik kaygılar gibi diğer zorlukların önceliği aldığını düşünüyor. Dijital dönüşümün önündeki en önemli engellerin başında, kurumlarda mevcut bulunan yaşlanmış teknolojiler ve altyapılar geliyor. Bu nedenle kurumlar dijital teknolojilere entegre olamıyorlar. Özellikle eski uygulamaların iş çevikliği üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yeni uygulamalara ihtiyaç duyan şirketlerde bu durum bütçelerine bir yük getiriyor ki bu da işletmelerin dijital dönüşümünü olumsuz etkiliyor. Ayrıca işletmelerin BT organizasyonlarında da kültürel bir değişim yapmaları gerekiyor. Yıllarca geleneksel sistemler ile çalışmaya alışmış olan BT organizasyonlarının yeni dönem çağdaş uygulamalar konusunda tecrübe kazanmaları dijital dönüşümün zaman maliyetini artırıyor.

 

Siz Data Market olarak şirketlere bu dönüşümde nasıl destek oluyorsunuz?

Farklı sektörlerden pek çok önemli referansa sahibiz. Konularında uzman 200’den fazla çalışanımız ile İstanbul Maslak, İstanbul Yeni Sahra, Bursa ve Ankara olmak üzere toplam 4 lokasyonda ofisimiz bulunmakta. Edindiğimiz deneyim ve birikimi; deneyimli kadromuz ve güvenilir hizmet anlayışımız ile birleştirerek Türkiye çapında hizmet vermekteyiz. İhtiyaca uygun teknoloji çözümleri ile müşterilerimizin yatırımlarından en yüksek geri dönüşü almalarını hedefliyoruz. Sağladığımız somut kazanımlar ve müşteri odaklı yaklaşımımız, Data Market’i finans, sigorta, enerji, üretim ve perakende gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörlerde tercih edilen stratejik bir iş ortağına dönüştürdü. Sektörel uzmanlık ve stratejik iş ortaklıklarımızın getirdiği bu dönüşüm bizi kendi ürünlerimizi geliştirmeye yönlendirdi. Geliştirmekte olduğumuz ürünlerin başında kurumsal kimlik yönetimi (ideal), endüstriyel IoT (Connected and Smart), kolay iş zekası (bi’nokta), kurumsal içerik yönetimi çözümleri, yönetilebilir hizmetler ve destek hizmetleri (i-s.tech) gelmektedir. Müşteri merkezli kültürümüzün, tüm etkileşim düzeylerinde bizi rakiplerimizden ayırdığını düşünüyoruz. Bu sayede kurumsal müşterilerimize değer katarak, onların farklılaşmalarına yardımcı oluyor ve onlara rekabet avantajı sağlayacak projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

 

2018’de teknolojideki trendler sizce neler olacak? İş dünyasını bekleyen yenilikler neler?

2018 yılında pek çok teknoloji trendi konuşuluyor olacak. Ve bu trendler yaşamımızı ciddi bir şekilde etkileyecek. Ancak bu büyük değişime sadece teknolojinin adapte olması yeterli değil. İşletmelerin tüm süreçlerinin ve bakış açılarının dijital dönüşüme uygun hale gelmesi büyük önem taşımakta. Kurumların dijital dönüşümde başarılı olabilmesi, öncelikle dijital zihniyeti benimsemesi, onlara asıl başarıyı getirecektir. 2018’de iş dünyasının daha üretken ve verimli hale gelmesinde Nesnelerin İnterneti, Artırılmış Sanal Gerçeklik, Yapay Zeka ve Dijitalleşme gibi teknolojilerin daha çok benimsenecek iş çözümleri arasında olacağına inanıyoruz.

© 2018 . Elite World Hotels . All Rights Reserved